Three generations of emotional trauma and instability.

— 🌹 MK Ulta 💋💄💅 (@SNCCiMinaj) May 24, 2019
Ba thế hệ chấn thương và khủng hoảng tâm lý.