But at least serving showed me how fucked our system truly is and helped guide me down the path to Socialism. So I can at least thank my service for one thing.

— Drew Turner (@DrewTurner73) May 24, 2019
Để tôi xem nào. tàn phế một tay, bị rối loạn cử động và ung thư, cả hai nhiều khả năng là do tiếp xúc chất độc đám cháy, ngủ 3 đến 4 tiếng hầu hết các đêm do ác mộng và ban ngày thì thường xuyên bị khủng hoảng lo lắng, tất cả là vì PTSD, 7 chỗ thoát vị đĩa đệm, thấp khớp...

Nhưng ít nhất thời gian phục vụ đã cho tôi thấy tất cả hệ thống của chúng ta thực sự đã bị phá hoại như thế nào và giúp đưa tôi vào con đường Chủ nghĩa Xã hội. Vậy nên ít nhất tôi cũng có thể cảm ơn thời gian phục vụ về một thứ.