יש קמפיין אלים למניעת כל חקירה/דיבור על הארוע מהגיהנום שבו פקד תא״ל חירם לירות בטנק ולהסתער על הבית בבארי, ולהרוג ביודעין 12 בני ערובה, לרבות ילדים. חניבעל התהפך בקברו.
הנימוק? חירם הוא ״גיבור ישראל״. גיבורי ישראל מגינים על ילדי ישראל, לא הורגים אותם. מי אני שאשפוט? מי הוא שיהרוג

— שלי יחימוביץ (@Syechimovich) December 24, 2023
"There is a violent campaign to prevent any investigation/talk about the incident from hell in which Brigadier General Hiram ordered to shoot a tank and storm the house in Bari, knowingly killing 12 hostages, including children. Hannibal turned over in his grave.

The reasoning? Hiram is "the hero of Israel". The heroes of Israel protect the children of Israel, not kill them. Who am I to judge? Who is he to kill?"
.....