....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Như thường lệ, FED đã KHÔNG LÀM MỘT CÁI GÌ! Thật là đáng kinh ngạc khi họ có thể "tuyên bố" mà không biết hay không hỏi tôi sẽ làm gì, điều sẽ được công bố ngay sau đây. Chúng ta có một đồng đôla rất mạnh và một Cục Dự trữ Liên bang rất yếu. Tôi sẽ làm việc một cách "tuyệt vời" với cả hai, và nước Mỹ sẽ phát triển rất tốt... Câu hỏi duy nhất của tôi là, ai là kẻ thù lớn hơn của chúng ta, Jay Powell hay Chủ tịch Tập?