Bolton and Mattis clashed today on Syria strikes. https://t.co/iXmI8PC4YR

— Kate Brannen (@K8brannen) April 12, 2018