شنیده شدن صدای انفجار در شمال تهران

در اثر این انفجار که در حال حاضر منشأ نامشخصی دارد، در منطقه تجریش دودی به هوا بلند شده است pic.twitter.com/xSy4f9rdlE

— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) June 30, 2020