سونامی امروز.بوشهر.بندر دیر pic.twitter.com/NBSAKBreY5

— سعیدبوشهری (@saeidboshehri) March 19, 2017
.....