خبرنگار تلویزیون یک موقعیت انفجار را ساحه وزارت داخله پیشین عنوان کرده و افزود که در این ساحه شماری از زخمیان به بیمارستان ها انتقال داده می شوند. https://t.co/0FwNxxy66B pic.twitter.com/H6DJpxGwTA

— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 27 de enero de 2018