I can’t pick up my kids from my back pain

— Captain First Class Dastardly (@hbadger26) May 24, 2019
Tôi không thể bế các con tôi lên được nữa vì đau lưng.