זאת אומרת שמאז 1997 אסור לערבים קטגורית להכנס להתנחלויות, אלא אם יש להם אישור מיוחד. כלומר אם הם עובדים בבנייה או בניקוי בתים או רחובות וכו'. ברור שתגיד לי שמדובר בצו בטחוני בלה בלה אבל שנינו יודעים שכל מפעל ההתנחלויות בנוי מיומו הראשון על סגרגציה קיצונית בין מתנחלים לפלסטינים.

— Dror Etkes (@dror_etkes) October 13, 2020
"This means that since 1997, Arabs have been categorically forbidden to enter settlements unless they have a special permit. That is, if they work in the construction or cleaning of houses or streets, etc. Obviously you will tell me that this is a security order blah blah but we both know that the whole settlement enterprise is built from day one on extreme segregation between settlers and Palestinians."