Read these replies and consider weather there’s a good reason why we need to go to war with Iran

— worlds drunkest pope (@MaxTweetFuckYou) May 24, 2019
Hãy đọc những câu trả lời này và nghĩ xem liệu có lý do gì khiến chúng ta phải đi gây chiến với Iran không