I refused to fight in illegal wars for our empire. Judging by the comments I just spent 20 minutes scrolling through and reading I made the right choice. Fuck man. I love all of you and wish you the best of luck and may you find happiness.

— LedZep1 (@Zep1Led) May 24, 2019
Tôi từ chối tham gia vào những cuộc chiến tranh phi pháp cho đế chế của chúng ta. Thông qua những lời bình mà tôi đọc được chỉ trong 20 phút vừa qua, tôi đã lựa chọn đúng. Tôi yêu tất cả các bạn và cầu mong sự may mắn tốt nhất đến với các bạn. Chúc các bạn tìm được hạnh phúc.