Creepy Joe strikes again? #CreepyJoe 😂 pic.twitter.com/MMYRBH2VM2

— SamB (@SamXtrooTH) November 20, 2023
.....