این نخستین تصاویر بعد از انفجار اتوبوس حامل سربازان در مسیر خاش_زاهدان است که گفته می شود ده ها شهید بر جای گذاشته است
گمانه زنی های فراوانی در حال انتشار است و از صمیم قلب دعا می کنم روزی خط بطلانی کلان کشیده شود بر هر چه خون و خونریزی..... pic.twitter.com/lmTUKBelTc

— Saeedehh Khashi (@SaeedehhK) February 13, 2019
"This is the first images after the blast the bus carrying soldiers in the Zahedan that khash path _ said to be dozens of martyrs is laid on the place of an abundance of speculation are publishing and dearly I pray someday بطلانی be drawn on the macro line whatever blood and bleeding. ..."